Green Family το Ελληνικόν

Green Family το Ελληνικόν
Σε αυτήν την σχέση δεν υπάρχει χημεία.. μόνο φυσική

Δευτέρα 8 Απριλίου 2013

Σωστή ενημέρωση για την Ορθή υποβολή της πρότασης το μυστικό της επιτυχίας στο νέο πρόγραμμα ενίσχυσης των ΜΜΕ
του Ιωάννη Κ. Τσιτσόπουλου
Υπεύθυνου Δημοσιότητας και Πληροφόρησης
του Φορέα Διαχείρισης προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ


Καθοριστικός παράγοντος για την επιτυχή υποβολή της επενδυτικής πρότασης, στο πρόγραμμα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013,
αποτελεί η σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση των επιχειρήσεων αλλά και των φορέων υλοποίησης του προγράμματος(ΕΥΔ/ΕΠΑΕ, ΕΦΕΠΑΕ/KEΠΑ-ΑΝΕΜ, Περιφέρειες) σε αυτές.


Από τη μεριά τους, οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος είναι υποχρεωμένοι να υλοποιήσουν κατάλληλες ενέργειες δημοσιοποίησης και προβολής του προγράμματος (καταχωρήσεις, εκδηλώσεις, δελτία τύπου, συνεντεύξεις, ενημερωμένες ιστοσελίδες, κ.λ.π.) και ταυτόχρονα να αναπτύξουν σύγχρονες μορφές ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους υποψήφιους επενδυτές, προκειμένου να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις αυξημένες ανάγκες ενημέρωσης και πληροφόρησής τους.
 
Όμως, το κύριο βάρος
ευθύνης για την ενημέρωσή τους, φέρουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να μελετήσουν προσεκτικά τον Οδηγό του προγράμματος και τα παραρτήματά του, και να μη διστάσουν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στους αρμόδιους φορείς προκειμένου να λάβουν την σχετική απάντηση. 

Στην προσπάθειά τους
για καλύτερη ενημέρωση, οι επιχειρήσεις να σε πολλές περιπτώσεις προστρέχουν στη βοήθεια συμβούλων οι οποίοι θα στηρίξουν το επενδυτικό τους εγχείρημά, παρέχοντας τους τεχνογνωσία, συμβουλές καθώς και τη συγγραφή και παρακολούθηση-εφόσον εγκριθεί για χρηματοδότηση- του επενδυτικού σχεδίου που θα υποβάλλουν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Πρέπει να τονισθεί ότι,
η αναζήτηση συμβούλου είναι αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης. Η επιχείρηση είναι αυτή που πρέπει να αξιολογήσει εκ των προτέρων το σύμβουλο που θα επιλέξει και θα συνεργαστεί στενά μαζί του. Όπως επίσης, είναι στην αποκλειστική της ευθύνη να αξιολογεί και να διασταυρώνει τις πληροφορίες που αυτός θα τις παρέχει.

Η τελευταία επισήμανση αξίζει ιδιαίτερης προσοχής,
καθ’ ότι διαχρονικά από την έναρξη προγραμμάτων επιχορήγησης των ΜμΕ έχουν διαπιστωθεί αρκετές περιπτώσεις (μέχρι και καταγγελίες), όπου διάφοροι αυτοπροσδιοριζόμενοι ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, εκμεταλλευόμενοι σε μεγάλο βαθμό την αγωνία αλλά και την έλλειψη γνώσεων των επιχειρήσεων για τον τρόπο λειτουργίας των προγραμμάτων επιχορήγησης, παρείχαν σε αυτές ελλιπή ενημέρωση με συνέπεια την απόρριψη του επενδυτικής τους πρότασης.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας καταχωρήσεις σε εφημερίδες και ανακοινώσεις ακόμη και στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας από ιδιώτες, όπου σημαντικά στοιχεία του προγράμματος αναφέρονται απολύτως λανθασμένα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σύγχυση στους υποψήφιους επενδυτές.

Αποκαθιστώντας λοιπόν την αλήθεια επισημαίνεται ότι :

1) Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των σχεδίων λήγει στις
10 Μαϊου 2013 και ώρα 17.00 (5.00μ.μ.) και όχι στις 24 Απριλίου 2013. Η τροποποίηση αυτή μάλιστα δημοσιεύτηκε εκτενώς τόσο στους διαδικτυακούς τόπους : www.espa.gr, www.pdm.gov.gr, www.antagonistikotita.gr, www.e-kepa.gr, www.anko.gr, καθώς και με σχετικές καταχωρήσεις και δελτία τύπου στον Πανελλαδικό τύπο αλλά και στον περιφερειακό τύπο της Δυτικής Μακεδονίας.

2) Η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) που αφορά δράσεις κατάρτισης ανέργων. Κατά συνέπεια όσοι χρησιμοποιούν τα σχετικά λογότυπα διαπράττουν σημαντικό σφάλμα!

3) Οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμο ΚΑΔ (Κωδικός Δραστηριότητας)
μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ από τους αναφερόμενους στο σχετικό παράρτημα του Οδηγού του Προγράμματος, πριν την υποβολή της πρότασης και όχι πριν την πρώτη εκταμίευση , όπως λανθασμένα έχει αναφερθεί.

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι
οι σύμβουλοι επιχειρήσεων, καθώς και άλλοι πολλαπλασιαστές ενημέρωσης, πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια παροχής ολοκληρωμένης και ορθής πληροφόρησης στις επιχειρήσεις και γενικότερα στην επιτυχία του προγράμματος, έχοντας υπόψη τους ότι το κέρδος τους δεν περιορίζεται μόνο στο οικονομικό αντάλλαγμα της συνεργασίας τους αλλά και στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας τους, που αντανακλάται στη φήμη τους.

Σημειώστε, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων χρηματοδότησης που δεν εγκρίνονται, ή των επιχειρήσεων που δεν μπορούν να υλοποιήσουν το έργο τους που έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση, οφείλεται κατά κανόνα, είτε σε άγνοια της επιχείρησης για τους κανόνες χρηματοδότησης του προγράμματος, είτε σε ελλιπή ενημέρωσή της για τις προϋποθέσεις συμμετοχής της σε αυτό.

Αν το επενδυτικό σχέδιο είναι το διαβατήριο της επιτυχίας για τη λήψη της επιχορήγησης, τότε η σωστή πληροφόρηση είναι τα θεμέλια της.

Είναι λοιπόν χρέος όλων μας να συμβάλλουμε με θετικό τρόπο στη στήριξη της ενημέρωσης των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα ενίσχυσης των ΜΜΕ στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών αδιαμφισβήτητα αποτελεί σημαντικό εφόδιο για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Τα πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα και οι διευκολύνσεις που παρέχει στις επιχειρήσεις, συμβάλλουν καθοριστικά σε αυτό. 

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ με τα μέλη της (Επιμελητήρια, ΑΝΚΟ) είναι σύμμαχος και συνεργάτης των επιχειρήσεων που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Πέρα από τις ήδη επιτυχημένες και σημαντικές ενέργειες προβολής του προγράμματος που έχουν υλοποιηθεί και θα συνεχίσουν να υλοποιούνται παραθέτουμε
ορισμένες χρήσιμες οδηγίες για την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου από τους υποψήφιους επενδυτές :

1.
Μελετήστε τον Οδηγό του Προγράμματος και τα συνοδευτικά έντυπα.  
Όσο πιο ενημερωμένοι και πιο μελετημένοι είστε, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες λάθους στη συμπλήρωση της αίτησής σας. 

2.
Κρατήστε τακτική επαφή με τα στελέχη του Φορέα Υλοποίησης/Διαχείρισης του προγράμματος. Αξιοποιήστε το internet για την ενημέρωσή σας. Μη διστάζετε να ζητάτε απαντήσεις στις απορίες σας. Παρακολουθείτε τις εκδηλώσεις ενημέρωσης για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.

3. Δείξτε
επιμέλεια στη σύνταξη και κατάθεση της επενδυτικής σας πρότασης (επενδυτικό σχέδιο). Μία άρτια οργανωμένη επενδυτική πρόταση επηρεάζει θετικά της διάθεση του αξιολογητή. Προσκομίστε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που τυχόν θα σας ζητηθούν και διευκολύνετε το έργο της αξιολόγησης.

4. Αντιμετωπίστε τη διαδικασία
με υπευθυνότητα.
Να είστε σαφείς, αναλυτικοί και τεκμηριωμένοι στη συμπλήρωση της αίτησής σας. Αποφύγετε βαρύγδουπες αναφορές. Ότι δηλώσετε, φροντίστε να είναι απόλυτα αληθές και αξιόπιστο και κυρίως τεκμηριωμένο.

5.
Βεβαιωθείτε πριν επιλέξετε
Προσέξτε τις δαπάνες που είναι μη επιλέξιμες. Εφ’ όσον δεν είστε σίγουροι για μία δαπάνη, επικοινωνήστε άμεσα με τα στελέχη του φορέα διαχείρισης του προγράμματος για να λάβετε μία υπεύθυνη απάντηση.

6. Η
υπερ-αισιοδοξία βλάπτει
Αποφύγετε την υποβολή μεγαλεπίβολων χρονοδιαγραμμάτων και υπερβολικά αισιόδοξων στόχων. Αν δεν τα τηρήσετε εκ των υστέρων μπορεί να μειωθεί η δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση) ή και να απορριφθεί στο σύνολό της η επένδυση που υλοποιήσατε, επιστρέφοντας πίσω την επιχορήγηση που λάβατε!

7. Προσοχή
σε στοιχεία και δικαιολογητικά
Οι πίνακες και τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε, θα πρέπει να συμπίπτουν με τα δικαιολογητικά που θα καταθέσετε, ιδιαίτερα δε για τα οικονομικά στοιχεία και τα στοιχεία απασχόλησης της επιχείρησής σας.

8. Επιλέξτε δαπάνες που
έχετε πραγματικά ανάγκη
Το επενδυτικό σας σχέδιο θα πρέπει να συμβαδίζει με τους στόχους της επιχείρησης, προβλέποντας ταυτόχρονα και τις εξελίξεις του κλάδου σας. Μην παρασύρεστε στη λογική ‘’ θα μπω στο πρόγραμμα για να βγάλω λεφτά΄΄ Η επιχορήγηση σε καμία περίπτωση δεν γιατρεύει την τυχόν οικονομική αδυναμία σας και τη ρευστότητα της επιχείρησής σας. Δώστε βαρύτητα στην καινοτομία, την εξωστρέφεια, το περιβάλλον και τις νέες τεχνολογίες που είναι ο στόχος του προγράμματος.
9. Προσκομίστε
σαφείς προσφορές
Όλες οι προσφορές που θα καταθέσετε, φροντίστε να είναι πλήρεις, αναλυτικές και με σαφές περιεχόμενο. Μελετήστε τις απαιτήσεις του προγράμματος και κάντε εκ των προτέρων την κατάλληλη έρευνα αγοράς. Αποφύγετε τις υπερτιμολογήσεις. Δε βοηθούν. Αντιθέτως δημιουργούν πολλά προβλήματα με δυσμενείς επιπτώσεις.

10. Αξιοποιήστε
τα στελέχη σας και τους τυχόν εξωτερικούς σας συνεργάτες
Για την καλύτερη προετοιμασία της επενδυτικής σας πρότασης, συνεργαστείτε με όλα τα στελέχη της επιχείρησής σας. Χρειάζεται ομαδική δουλειά. Η επιλογή εξωτερικού συμβούλου που θα αναλάβει την υποβολή του φακέλου και την εκ των υστέρων διαχείριση του έργου σας είναι αποδεκτή. Φροντίστε να είστε σε συνεχή και στενή συνεργασία μαζί του.
11. Υποβολή οn line- Μη βιαστείτε

Για την υποβολή της πρότασης μέσω διαδικτύου (www.ependyseis.gr),
μη βιάζεστε να την οριστικοποιήσετε. Βεβαιωθείτε πρώτα για την πληρότητα του περιεχομένου της και διαβάστε προσεκτικά όσα έχετε συμπληρώσει.

12. Έντυπη υποβολή-
Προληπτικός έλεγχος
Πριν υποβάλλετε σε έντυπη μορφή το επενδυτικό σας σχέδιο, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ελέγξτε ότι ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης και συμφωνεί με τις οδηγίες του προγράμματος.
13.
Κρατήστε αντίγραφο
Κρατήστε πάντοτε ένα αντίγραφο της επενδυτικής πρότασης στο αρχείο σας. Τίποτα δεν πάει χαμένο!

Σημεία Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013
B Διαδικτυακοί τόποι :

• Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (www.ypoian.gr)
• ΕΣΠΑ (www.espa.gr),
• ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
• Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. (www.efepae.gr)
• Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr),
• ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (www.e-kepa.gr)
B Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ στο τηλ.8011136300.
B Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών, Περιοχή ΖΕΠ, Κοζάνη, τηλ.24610-52736).
B ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Οικισμός Λήδα Μαρία- 6οχλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θεσσαλονίκη, τηλ.2310-480.000, e-mail: info@e-kepa.gr, www.e-kepa.gr ).
B Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.-ΑΝΚΟ (Φον Καραγιάννη 1-3, ΤΚ 50100, Κοζάνη τηλ. 24610-24022).
B Επιμελητήρια Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
B Συνεταιριστικές Τράπεζες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οι οποίες αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος (Παράρτημα 8 Οδηγού).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου