Green Family το Ελληνικόν

Green Family το Ελληνικόν
Σε αυτήν την σχέση δεν υπάρχει χημεία.. μόνο φυσική

Δευτέρα 8 Απριλίου 2013

Καριέρα & Ξένες ΓλώσσεςΗ πολυγλωσσία είναι ιδιαίτερα σημαντική στις μέρες μας. Δημιουργεί δυνατότητες για ευρύτερες επαφές, για την βαθύτερη κατανόηση άλλων πολιτισμών, νοοτροπιών και συνθηκών διαβίωσης. Αποτελεί επίσης σημαντική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση σπουδών υψηλότερου επιπέδου καθώς και για μεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά εργασίας.

Στα περισσότερα σχολεία ανά τον κόσμο διδάσκεται τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. Μέχρι το 1998 σχεδόν όλοι οι μαθητές στην Ευρώπη διδάσκονταν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η γνώση ξένων γλωσσών αναδείχθηκε ως βασική δεξιότητα στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Στη Βρετανία, έρευνα του Κέντρου Γλωσσών Michel Thomas το 2009 έδειξε ότι η γνώση μίας δεύτερης γλώσσας αυξάνει το μέσο όρο του μισθού κατά 3,000 £ ανά έτος ή κατά 145,000 £ στη διάρκεια της ζωής.
Περαιτέρω έρευνα έδειξε ότι 9 στις 10 βρετανικές εταιρίες θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους ως προς τις γλώσσες.
Το 2000 επίσης, μελέτη του University College του Λονδίνου (UCL) κατά την οποία εξετάσθηκαν οι εγκέφαλοι 105 ατόμων που μιλούσαν παραπάνω από μία γλώσσα έδειξε ότι τα άτομα που είχαν μάθει μία δεύτερη γλώσσα όταν ήταν νεαρότερα είχαν πυκνότερη φαιά ουσία από εκείνα που είχαν μάθει μία δεύτερη γλώσσα σε μεγαλύτερη ηλικία. Η φαιά ουσία είναι το τμήμα του εγκεφάλου όπου γίνεται η επεξεργασία της πληροφορίας. Γενικά θεωρείται ότι η πρώιμη έκθεση σε μία ξένη γλώσσα ευνοεί τη διαμόρφωση ποικίλων στρατηγικών σκέψης και βοηθά όχι μόνο στην επίδοση στις γλώσσες αλλά και σε άλλους τομείς όπως είναι τα μαθηματικά. Η μελέτη μίας ξένης γλώσσας βελτιώνει την αναλυτική και ερμηνευτική ικανότητα και βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του γεγονότος ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές λύσεις ενός προβλήματος.
 Οι Ξένες Γλώσσες και οι Ευκαιρίες σταδιοδρομίας
Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αναγνωρίζουν την αξία της ενδελεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την προετοιμασία για μία ικανοποιητική σταδιοδρομία. Η προετοιμασία αυτή πρέπει να περιλαμβάνει γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας, απόκτηση βασικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την εργασία και βέβαια απόκτηση των ειδικών δεξιοτήτων που απαιτούνται από κάθε συγκεκριμένη θέση εργασίας. Οι προοπτικές αυξάνουν όσο αυξάνει η ποικιλία και ο βαθμός ανάπτυξης των δεξιοτήτων του ατόμου.
Η μελέτη μίας ξένης γλώσσας μπορεί να προσφέρει μεγάλη ανταμοιβή στο άτομο, ιδιαίτερα εάν του δοθεί η ευκαιρία να βρεθεί σε περιβάλλον όπου η γλώσσα αυτή ομιλιέται σε πραγματικές συνθήκες. Είναι όμως δυνατόν αυτή η μελέτη να οδηγήσει σε μία καριέρα;
Σε ορισμένες περιπτώσεις η μελέτη μίας ξένης γλώσσας μπορεί να οδηγήσει κατευθείαν σε μία καριέρα ενώ σε άλλες η εμπειρία της ξένης γλώσσας και της αντίστοιχης κουλτούρας έχουν επηρεάσει τη σταδιοδρομία χωρίς να την έχουν καθορίσει. Για το λόγο αυτό συνίσταται συχνά να συνδυάζεται με άλλες σπουδές. Αναμφισβήτητα όμως, σε όλα σχεδόν τα επιστημονικά πεδία η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα τόσο κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, όσο και κατά την άσκηση του επαγγέλματος στη συνέχεια. Οι πιθανότητες να έχει κανείς μία ενδιαφέρουσα δουλειά είναι πολύ περισσότερες για τα άτομα που κατέχουν ξένες γλώσσες.
 Παρακάτω καταγράφουμε ορισμένες ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Η διαμόρφωση σαφών στόχων και ο σχεδιασμός της εκπαίδευσης που απαιτείται είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αυξηθούν οι πιθανότητες η γνώση «ξένων πραγμάτων» να έχει θετική επίδραση και σε άλλους τομείς της ζωής όπως :
- στη γενικότερη ικανότητα επικοινωνίας,
- στην ικανότητα συνεργασίας με άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο,
- στην κατανόηση διεθνών ζητημάτων·
- ακόμη και στην αντίληψη θεμάτων που αφορούν την ίδια την κουλτούρα του ατόμου.
Η ίδια η μελέτη μίας γλώσσας αποτελεί πηγή ικανοποίησης για το άτομο και επιπλέον προσφέρει βαθύτερη γνώση όχι μόνο της γλώσσας αλλά και της ανθρώπινης σκέψης καθώς ενισχύει την αίσθηση του κοινού χαρακτήρα της ανθρώπινης φύσης. Επιπλέον, διευρύνει την ικανοποίηση που λαμβάνει κανείς από τα ταξίδια, τη λογοτεχνία, τις τέχνες και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η δεξιότητα επικοινωνίας σε μία ξένη γλώσσα είναι αλληλένδετη με όλες τις δεξιότητες- κλειδιά καθώς βοηθά στην βαθύτερη κατανόηση της μητρικής γλώσσας, αυξάνει τις επιδόσεις στα μαθηματικά, βοηθά στην αναζήτηση επιστημονικών γνώσεων, αυξάνει τη γενικότερη ικανότητα μάθησης, προωθεί την πολιτισμική έκφραση και την αλληλεπίδραση με άλλους πολιτισμούς, υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή στα ευρωπαϊκά και διεθνή δρώμενα, αυξάνει την αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικότητας και υποστηρίζει αλλά και υποστηρίζεται από την ψηφιακή παιδεία.
Η αφοσίωση σε μία ξένη γλώσσα και η επένδυση στη μελέτη της είναι σχεδόν απόλυτα βέβαιο ότι θα έχει ανταμοιβή. Σε μία ιδανική περίπτωση, το άτομο μπορεί να βελτιώσει τις γνώσεις του πηγαίνοντας στο εξωτερικό και ζώντας σε ένα περιβάλλον όπου η γλώσσα είναι ενσωματωμένη στον αντίστοιχο πολιτισμό.
 Η εκπαίδευση στις γλώσσες δεν είναι απλώς θέμα εξάσκησης στη γραμματική και στη λογοτεχνία ή το υπόβαθρο που απαιτείται για κάποια εξειδικευμένη εργασία αλλά μία δυνατή προετοιμασία για μία σειρά από επαγγέλματα.
Για παράδειγμα, είναι δυνατόν κάποιος να εξειδικευθεί σε κάποια συγκεκριμένη γλώσσα και να γίνει πιστοποιημένος καθηγητής (καθηγητής ξένης γλώσσας ή καθηγητής της μητρικής του γλώσσας σε άτομα που ομιλούν την ξένη γλώσσα ή καθηγητής σε δίγλωσσο πλαίσιο). Επιπλέον, ολοένα και περισσότερες εταιρείες δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες και έτσι χρειάζονται εργαζόμενους που να επικοινωνούν σε άλλες γλώσσες και να κατανοούν άλλες κουλτούρες.
Ανεξάρτητα από την καριέρα που θα επιλέξει το άτομο, η γνώση μίας ή περισσοτέρων γλωσσών είναι πλεονέκτημα. Οι επαγγελματίες που γνωρίζουν ξένες γλώσσες καλούνται να ταξιδέψουν και να ανταλλάξουν πληροφορίες σε διάφορες χώρες στη διάρκεια της καριέρας τους. Ο εργοδότης αντιλαμβάνεται αυτούς τους εργαζόμενους ως γέφυρες επικοινωνίας με νέους πελάτες και συνεργάτες καθώς αυτοί είναι σε θέση να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ατόμων των οποίων γνωρίζουν τη γλώσσα. Ποτέ κανείς δεν είναι πολύ μικρός ή πολύ μεγάλος για να ξεκινήσει μία ξένη γλώσσα. Η γλώσσα αυτή καλό είναι να χρησιμοποιείται σε όσο το δυνατόν περισσότερα περιβάλλοντα και βέβαια για τους σπουδαστές θα ήταν ιδανικό να παρακολουθήσουν κάποιο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών για ένα εξάμηνο, ή για το καλοκαίρι κ.ο.κ. Ορισμένοι επαγγελματικοί τομείς στο πλαίσιο των οποίων αξιοποιούνται οι ξένες γλώσσες είναι: 
 • Αρχαιολογία
 • Αρχιτεκτονική
 • Επιχειρήσεις: διοίκηση επιχειρήσεων, διεθνές εμπόριο, εισαγωγές- εξαγωγές, πωλήσεις, οικονομικά, διαφήμιση, συμβουλευτική επιχειρήσεων
 • Τραπεζικός τομέας
 • Εκδόσεις βιβλίων και περιοδικού τύπου
 • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Marketing
 • Διδασκαλία (ξένων γλωσσών ή άλλων αντικειμένων σε δίγλωσσο περιβάλλον)
 • Εργασία σε οργανώσεις νέων
 • Επιστήμη των υπολογιστών
 • Τεχνολογία
 • Νομικά (διεθνές δίκαιο, νομική συμβουλευτική επιχειρήσεων κλπ)
 • Πολιτιστικά (π.χ. διεύθυνση μουσείων και γκαλερί, διοργάνωση εκθέσεων, θέατρο, κινηματογράφος κλπ)
 • Διάφορες ειδικότητες Μηχανικών
 • Ταξίδια/ Τουριστική βιομηχανία και επιχειρήσεις αναψυχής (τομέας εστίασης κλπ)
 • Οικονομικά
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Δημοσιογραφία
 • Διαφήμιση
 • Διεθνείς σχέσεις
 • Βιβλιοθηκονομία
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Ιατρική
 • Μουσική
 • Φιλοσοφία
 • Έρευνα
 • Κοινωνιολογία
 • Κοινωνική Εργασία
 • Τηλεπικοινωνία
 • Μη- κυβερνητικές οργανώσεις.
Αμανιός Εμμ. Αντώνιος
Σύμβουλος Επιχειρήσεων Alpha Plan Consultants
Καθηγητής Μάρκετινγκ ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου