Green Family το Ελληνικόν

Green Family το Ελληνικόν
Σε αυτήν την σχέση δεν υπάρχει χημεία.. μόνο φυσική

Πέμπτη 3 Μαΐου 2012

Marketing - 7η Ανάρτηση Μίγμα Μάρκετινγκ


Το μίγμα μάρκετινγκ

Το μίγμα μάρκετινγκ είναι ένα σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιείται από την επιχείρηση με σκοπό να εφαρμοστεί η Στρατηγική του μάρκετινγκ που έχει αποφασιστεί. Αποτελείται από τέσσερα μέρη, το προϊόν, την τιμή, την προώθηση και την διανομή που είναι γνωστά σαν 4Ρ από τις αγγλικές λέξεις (Product, Price, Place, Promotion). Ο όρος μίγμα μάρκετινγκ ( marketing mix) σημαίνει ότι για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα θα πρέπει τα τέσσερα σημεία του να λειτουργήσουν αρμονικά, δεν θα πρέπει να συγκρουστούν μεταξύ τους αφού σε μια τέτοια περίπτωση θα έχουμε αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκουμε.


Έχοντας κάνει την ανάλυση της επιχείρησης και τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά            είμαστε πλέον στην θέση να επιλέξουμε εκείνα τα τμήματα της αγοράς που είναι πιο ελκυστικά για την επιχείρησή μας. δηλαδή να επιλέξουμε την αγορά-στόχο.
Μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις για το προϊόν ή την υπηρεσία που θα προσφέρουμε στην αγορά-στόχο. Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε την τιμολογιακή μας πολιτική, την μέθοδο διανομής και τα σημεία πώλησης αλλά και τις μεθόδους προώθησης των πωλήσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε στην αγορά-στόχο. Κανένα από τα παραπάνω δεν μπορεί από μόνο του να λειτουργήσει αποτελεσματικά αφού υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ τους. π.χ. η ποιότητα ενός προϊόντος που θα επιλέξουμε για την παραγωγή έχει άμεση σχέση με το κόστος παραγωγής του και άρα με την τιμολογιακή πολιτική. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε και να διευρύνουμε τα σημεία πώλησης αυτό σημαίνει αύξηση του κόστους διανομής και χρηματοοικονομικών εξόδων. Τέλος αν θέλουμε την άμεση ανταπόκριση των καταναλωτών για το προϊόν ή την υπηρεσία που τους προσφέρουμε σημαίνει μεγαλύτερα διαφημιστικά έξοδα και συνεπώς αύξηση της τιμής πώλησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
Θα πρέπει συνεπώς να συνεκτιμηθούν όλα τα παραπάνω ώστε να παρθούν αποφάσεις σχετικά με:
Τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες και την ποιότητά τους ώστε να ανταποκρίνονται στις επιθυμίες των καταναλωτών.
Τις τιμές, έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικές και που οι πελάτες θα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν.
Την διανομή και τα σημεία πώλησης ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα και να εξυπηρετούν τους πελάτες
            Την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών ώστε να γίνονται γρήγορα γνωστά και να διεγείρουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών.

            Η βαρύτητα που δίνεται στο καθένα από αυτά διαφέρει μεταξύ των επιχειρήσεων και υπαγορεύεται από τους Στρατηγικούς Στόχους και θέτει η κάθε επιχείρηση. Υπάρχουν π.χ. επιχειρήσεις που δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην τιμή του προϊόντος και στην δυνατότητα να πωλούν σε τιμές χαμηλότερες του ανταγωνισμού, άλλες δίνουν βαρύτητα στην ποιότητα του προϊόντος, άλλες δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην πλατιά διανομή και άλλες στην διαφήμιση.

Μίγμα Μάρκετινγκ στις Υπηρεσίες

         Στις υπηρεσίες το μίγμα μάρκετινγκ μπορούμε να πούμε ότι εκτός των γνωστών 4Ρ, περιλαμβάνει ακόμη 3Ρ. Τα στοιχεία αυτά είναι οι άνθρωποι (people), οι διαδικασίες (procedures) και το περιβάλλον της επιχείρησης (physical evidence).
           
Άνθρωποι
     Αποτελούν σημαντικό στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ στις υπηρεσίες αφού είναι αναπόσπαστο στοιχείο της προσφοράς υπηρεσιών. Η ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας π.χ. από μια τράπεζα ή ένα εμπορικό κατάστημα μέσω της πωλήτριας που έρχεται σε επαφή με τον πελάτη.
            Διαδικασίες
        Το πόσο εύκολη είναι μια συναλλαγή ή πόσος χρόνος απαιτείται μέχρι να πραγματοποιηθεί είναι σημαντικά στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ.
            Το περιβάλλον της επιχείρησης
           Το μέρος όπου λειτουργεί η επιχείρηση π.χ. ένα εστιατόριο ή ξενοδοχείο, ο διάκοσμος, η λειτουργικότητα, η ασφάλεια και η υγιεινή είναι απόλυτα συνδεδεμένα με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μίγμα Μάρκετινγκ μεταξύ επιχειρήσεων

Σίγουρα είναι διαφορετικό από αυτό των καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών αφού στηρίζεται σε διεπιχειρησιακές σχέσεις και συναλλαγές και αποσκοπεί στο αμοιβαίο συμφέρον μεταξύ επιχειρήσεων. Τα κύρια στοιχεία του μάρκετινγκ μεταξύ επιχειρήσεων είναι:

1.      Σύστημα Προμηθειών από μια Πηγή
Αναζητώντας ολοκληρωμένες λύσεις με στόχο την μείωση του κόστους, οι αγοραστές αναζητούν τις ολοκληρωμένες αυτές λύσεις. Επομένως θα πρέπει οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών τους ή να επιλέξουν συνεργασίες που μπορούν να τους προμηθεύσουν ότι οι πελάτες τους έχουν ανάγκη ώστε αυτοί με την σειρά τους να τα προσφέρουν σ’ αυτούς.
2.      Παγκοσμιοποίηση Προμηθειών
Η δημιουργία μηχανισμών για την διερεύνηση των διεθνών αγορών αποτελεί προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις αφού πλέον είναι πολύ εύκολο τόσο για τους πωλητές όσο και για τους αγοραστές να διερευνήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν.
3.      Μηχανισμοί άρσης εμποδίων
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να βρουν τους παράγοντες που δημιουργούν δυσλειτουργίες στις μεταξύ τους σχέσεις και να αναπτύξουν μηχανισμούς ώστε να εξουδετερωθούν οι δυσλειτουργίες αυτές. Είναι απαραίτητο για την επιβίωση των επιχειρήσεων η βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων. Αν δεν το κάνουν ή να δεν επιδιώξουν την συνεργασία αυτή ουσιαστικά ωθούνται εκτός της σύγχρονης αγοράς.
Ο γκουρού του Μάρκετινγκ, Phillip Kotler, προτείνει κατά την δεκαετία του 1980 να προστεθούν στα γνωστά 4Ρ άλλα 2Ρ που αντιπροσωπεύουν τις λέξεις Πολιτική (Politics) και Κοινή Γνώμη ( Public Opinion).
Η πολιτική
Η πολιτική και η αποφάσεις που λαμβάνονται για ένα συγκεκριμένο τομέα είναι ικανές να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το μάρκετινγκ.
Η Κοινή Γνώμη
Η κοινή γνώμη με την άποψη που έχει καθώς και με τις νέες τάσεις που δημιουργεί μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την ζήτηση για νέα προϊόντα ή την μείωση ζήτησης για κάποια άλλα. Ο Phillip Kotler, προτείνει, οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα αυτές που δραστηριοποιούνται διεθνώς θα πρέπει να ακολουθούν τις επιταγές της κοινής γνώμης και να παρακολουθούν στενά τις τάσεις της.
Αμανιός Εμμ.Αντώνης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων Alpha Plan Consultants
Καθηγητής Marketing ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου