Green Family το Ελληνικόν

Green Family το Ελληνικόν
Σε αυτήν την σχέση δεν υπάρχει χημεία.. μόνο φυσική

Τρίτη 26 Αυγούστου 2014

Το προφίλ του «καλού» επιχειρηματία

Σε προηγούμενη ανάρτηση μιλήσαμε για τα χαρακτηριστικά που έχει ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι αυτά που περιγράψαμε είναι απόλυτα όμως είναι κοινά αποδεκτό ότι οι επιτυχημένοι άνθρωποι έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά καθώς επίσης παρουσιάζουν και ένα προφίλ το οποίο έχει και αυτό κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Με αυτό ακριβώς θα ασχοληθούμε σήμερα στην ανάρτησή μας. Κάποιες ικανότητες που θα πρέπει να έχει ένας επιχειρηματίας ώστε να μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο επιχειρηματίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως «καλός» επιχειρηματίας. Κάποιες ικανότητες – δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν στην επιχειρηματική του πορεία είτε ασκεί ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα είτε σχεδιάζει να ασκήσει στο άμεσο μέλλον. Παρακάτω αναλύονται αυτές οι ικανότητες:

Ι.         Διοικητικές Ικανότητες
         
Διοικητική ικανότητα σημαίνει ότι ο επιχειρηματίας έχει την ικανότητα - δεξιότητα στο στήσιμο και βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, με περιορισμένους πόρους χωρίς άσκοπες δαπάνες και περιττά έξοδα. Σημαίνει επίσης την ικανότητα - δεξιότητα στο σχεδιασμό των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των εργαζομένων και γενικότερα ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων καθώς επίσης και την ικανότητα - δεξιότητα της επίβλεψης και διαχείρισης όλων των λειτουργιών και των τμημάτων της επιχείρησης με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Να μπορεί δηλαδή να οργανώνει τους συντελεστές παραγωγής (εργασία – έδαφος – κεφάλαιο) και να καταφέρνει να επιτυγχάνει το αναμενόμενο αποτέλεσμα της μεγιστοποίησης της απόδοσης της επιχείρησής του.
ΙΙ.       Ανταγωνιστικότητα (ή ανταγωνιστική ικανότητα):
          Σε πολύ απλά λόγια θα πρέπει να έχει την ικανότητα να εντάσσει στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησής του νέες τεχνολογίες και να είναι εξοικειωμένος με την χρήση αυτών των τεχνολογιών. Θα πρέπει να είναι ο καλύτερος γνώστης του αντικειμένου με το οποίο ασχολείται, θα πρέπει να ενημερώνεται και να γνωρίζει το know how του προϊόντος /προσφερόμενων υπηρεσιών. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μια γενική γνώση της επιχείρησης και του τι γίνεται σε κάθε τμήμα. Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας έχει επαφή με την πραγματικότητα, έχει επαφή με την αγορά και αυτό σημαίνει γνώση της αγοράς και των ανταγωνιστών του όχι μόνο γνώση της δικής του εταιρίας. Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας θα πρέπει να αναπτύσσει τεχνικές ανταγωνιστικότητας με στόχο να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών (να αποκτηθεί το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά ). Τέλος θα πρέπει να είναι ικανός στην ανάπτυξη μιας μεθόδου για την τιμολογιακή πολιτική, να μπορεί να έχει σχετική επάρκεια (προϊόντων-υπηρεσιών-γνώσης), θα πρέπει να αναζητά τι θέλει η αγορά και να καλύπτει τις ανάγκες της με ποικιλία προϊόντων, θα πρέπει να μεριμνά για την πολιτική ποιότητας αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνά το μάρκετινγκ και την αναγκαιότητά του στο σύγχρονο επιχειρείν ώστε να πετύχει την  προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει στην αγορά.
ΙΙΙ.      Το «image» του επιχειρηματία (εμφάνιση, τρόποι, συμπεριφορά):
          Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας δεν θα πρέπει να φροντίζει μόνο για την επιχείρησή του αλλά και για την γενικότερη εικόνα του. Θα πρέπει να είναι καλοβαλμένος / η (όχι όμορφος ή όμορφη). Θα πρέπει να είναι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά π.χ. υπεύθυνος /η , ειλικρινής, έντιμος /η , με αυτοπεποίθηση, πειστικός κ.λπ.
IV.       Ικανότητα καλής επικοινωνίας για την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης (χειρισμός πολυποίκιλων διαπροσωπικών σχέσεων)
          Ο επιχειρηματίας που θεωρείται επιτυχημένος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την ικανότητα της ολοκληρωμένης επικοινωνίας. Θα πρέπει να μπορεί να κάνει καλές δημόσιες σχέσεις, να τα πηγαίνει καλά με όλους (ακόμη και με τους ανταγωνιστές του). Να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά και να μπορεί να εκφράζει ξεκάθαρα και με σαφήνεια αυτό που θέλει. Θα πρέπει να μπορεί να πείθει - να είναι πειστικός. Να σέβεται σημαντικές αξίες όπως είναι η αξιοπιστία, η εμπιστοσύνη, η ειλικρίνεια, η αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στις συναλλαγές με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες /πελάτες.     Να μπορεί να κατανέμει τη σκέψη, το χρόνο και την ενέργειά του στους :
u   Εργαζόμενους, Καταναλωτές, Προμηθευτές, Συνεταίρους, Μετόχους
u Ποιότητα προϊόντος / υπηρεσιών, Αποθήκη και καταγραφή εμπορευμάτων, Λογιστήριο, αρχεία κ.λπ., Προϊόντα, σωστή προώθησή τους (marketing).
V.        Ηγετικές προδιαγραφές:
          Ο ηγέτης έχει κάποιες ιδιαίτερες αρετές που τον κάνουν να ξεχωρίζει. Ο ηγέτης χαρακτηρίζεται από τόλμη και αποφασιστικότητα, από την επιμονή στο κυνήγι των στόχων του,  από αυτοπεποίθηση και αυτοσεβασμός και φυσικά από αποτελεσματικότητα.
Αμανιός Εμμ. Αντώνης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων AntAma Marketing Activities
Καθηγητής Μάρκετινγκ ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου