Green Family το Ελληνικόν

Green Family το Ελληνικόν
Σε αυτήν την σχέση δεν υπάρχει χημεία.. μόνο φυσική

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ;
Από την καθημερινή μου επαφή και εμπειρία με ιδιοκτήτες και στελέχη επιχειρήσεων που προέρχονται από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους αυτό που διαπιστώνω είναι η έντονη φοβικότητα με την οποία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα στις μέρες μας τα προγράμματα επιδοτήσεων. Παρ’ όλα αυτά όμως, διαπιστώνω επίσης καθημερινά, ότι αποτελεί πρωταρχική επιλογή, η προσπάθεια ένταξης σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, για όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στην επαγγελματική τους ζωή. Αναμφίβολα, η χρηματοδότηση μέσω κάποιων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων βάζει κανόνες στις επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν και έχει κάποιες υποχρεώσεις που λίγο πολύ είναι γνωστές και αφορούν την διάρκεια κτήσης των αποκτημένων παγίων, του προσωπικού, του τρόπου αποπληρωμής των προμηθευτών κ.λπ. που δεν είναι επί του παρόντος να τα αναλύσουμε. Από την άλλη πλευρά όμως η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αυτών σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις αυτές, υλοποίησαν ένα πρόγραμμα, άλλαξαν κάποιες διαδικασίες με πιο σημαντική αυτήν του τρόπου σκέψης της διοίκησης και του τρόπου προσέγγισης στην πρόκληση που ονομάζεται ανάπτυξη και απόκτηση συγκριτικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Και για τον λόγο αυτό οι επιχειρήσεις αυτές χρηματοδοτούνται σε κάποιες περιπτώσεις με πολύ υψηλά ποσοστά επιδότησης. Η εποχή στην οποία ζούμε καλώς ή κακώς έχει κάποια πολύ δύσκολα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει έχει όμως και σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες που θα πρέπει να διαπιστώσουμε και να εκμεταλλευτούμε αν θέλουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε είτε ως επαγγελματίες οποιουδήποτε κλάδου είτε ως χώρα αν θέλετε.
Οι οδικές μεταφορές αποτελούν το κύριο μέσο μεταφορών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο για τους επιβάτες όσο και για τα εμπορεύματα. Σήμερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιστοιχεί σχεδόν ένα όχημα για κάθε δύο κατοίκους και οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές εκπροσωπούν πάνω από τα δύο τρίτα της ολικής χωρητικότητας. Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά κυρίως τον έλεγχο των πολλαπλών δαπανών στον τομέα των οδικών μεταφορών. Η ανάπτυξη των μεταφορών πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας, καθώς επίσης και να συμμορφώνεται προς την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, πολλές πτυχές των μεταφορών αποτελούν αντικείμενο ευρωπαϊκής νομοθεσίας, είτε πρόκειται για τον ανταγωνισμό μεταξύ μεταφορέων, την πρόσβαση στο επάγγελμα, τις συνθήκες εργασίας ή ακόμη τα τεχνικά πρότυπα των οχημάτων.
Στην Ελλάδα από τους πρώτους κλάδους που απελευθερώθηκαν ήταν αυτός των οδικών μεταφορών, πριν ένα χρόνο περίπου και όλοι θυμόμαστε τις μεγάλες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις των κατόχων αδείας Δ.Χ. μεταφορέων. Αυτό που είναι σημαντικό και πρέπει να τονίσουμε είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη στασιμότητα σχετικά με την δραστηριοποίηση στον συγκεκριμένο κλάδο και φυσικά ο ορίζοντας της τριετίας για την εναρμόνιση με τους νέους κανόνες πλησιάζει στο τέλος του αφού ήδη έχει παρέλθει ο πρώτος χρόνος από την ψήφιση του Ν.3887/2010 (περί οδικών και εμπορευματικών μεταφορών).
Στα πλαίσια αυτά και μέσα από την ευκαιρία που μπορούμε να διακρίνουμε προδημοσιεύθυκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ ένα πρόγραμμα που αφορά ακριβώς την ομάδα επαγγελματιών και αναφέρομαι στους μεταφορείς δίνοντάς τους την δυνατότητα είτε να αρπάξουν την ευκαιρία είτε να μείνουν πίσω σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Το πρόγραμμα έχει θέσει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών και στη θωράκισή τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης, προσβλέποντας:
·   Στη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης, με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επιχειρηματικότητας
·   Στη μείωση του κόστους μεταφορικού έργου μέσω της αύξησης του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων και χρήση σύγχρονου εξοπλισμού
·   Στη δημιουργία προϋποθέσεων μείωσης λειτουργικού κόστους, μέσω εφαρμογής συστημάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης οδηγών, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης μετακινήσεων οχημάτων, μείωση αγορών ανταλλακτικών και σέρβις και εφαρμογής προωθητικών ενεργειών.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα
Οι επιχειρήσεις που μπορούν να αιτηθούν επιδότηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις:
o  Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο μέχρι την 31/12/2008 και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε
o  Νέες επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους μετά τις 31/12/2008 και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε
o  Υπό σύσταση επιχειρήσεις: Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα, που θα έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής επενδυτικής πρότασης και επιθυμούν να ιδρύσουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών. Τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να συστήσουν εταιρείες ΑΕ ή ΕΠΕ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης
Οι παραπάνω επιχειρήσεις θα πρέπει να:
§   Δραστηριοποιούνται στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και διαθέτουν ΚΑΔ 49.4 - Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης
§   Να απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους (ΕΜΕ) και να έχουν ετήσιο τζίρο μικρότερο των 50 εκατ. ευρώ.
§   Έχουν νομική μορφή όπως ορίζεται από το Άρθρο 2 παράγραφος 7α, 7β και 7γ του Ν 3887/2010 (περί οδικών και εμπορευματικών μεταφορών)
§   Να λειτουργούν νόμιμα με καταστατική έδρας στην Ελλάδα και να έχουν σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες.
§   Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν να μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο.
Για εταιρείες που ιδρύθηκαν μετά την εφαρμογή του Ν 3887 (30/10/2010) επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρείες με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ.
Επιλέξιμες προς Επιδότηση Δαπάνες
Δαπάνες που επιδοτούνται σε ποσοστό 70%:
1.  Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση) και χώρων συνεργείων, στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης (έως 100% του προϋπολογισμού)
2.  Μετασκευή οχήματος (δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά δεύτερης καρότσας), Εξοπλισμός φόρτωσης - εκφόρτωσης, ράφια κτλ,  εξοπλισμού συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχημάτων, εξοπλισμός πρατηρίου υγρών καυσίμων (έως 100% του προϋπολογισμού)
3.  Αγορά οικοπέδου (έως 10% του προϋπολογισμού)
4.  Δαπάνες για ΑΠΕ και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας (έως 25% του προϋπολογισμού και ως 15.000€)
5.  Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα (έως 10% του προϋπολογισμού)
6.  Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων  επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα και ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο ενός έτους (έως 30% του προϋπολογισμού)
7.  Άυλες δαπάνες (έως 20% του προϋπολογισμού): υπηρεσίες παρακολούθησης και διοίκησης έργου (ως 4.000€), εκπόνηση μελετών και ερευνών (ως 6.000€), Μελέτη και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης  (ως 6.000€), ενέργειες προώθησης επιχείρησης, δημιουργία διαφημιστικών φυλλαδίων, ιστοσελίδα (ως 8.000€)
8.  Μόνο για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις καλύπτονται λειτουργικές δαπάνες (πχ ενοίκια, συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών, υπηρεσίες νομικής/διοικητικής υποστήριξης ίδρυσης νέας επιχείρησης / αλλαγής νομικής μορφής /αλλαγή έδρας κλπ).
Απαραίτητη συνθήκη (1)+(2)+(3)+(4)+(5)≥ 50% του προϋπολογισμού του έργου
Δαπάνες που επιδοτούνται σε ποσοστό 35% για τις μικρές και πολύ μικρές και 25% για τις μεσαίες επιχειρήσεις:
1.  Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων με περιβαλλοντική βελτίωση (έως 100% του προϋπολογισμού)
2.  Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού για συνολική διάρκεια 1 έτους, εργαζομένων σε μειονεκτική θέση κατά την έννοια του κανονισμού 800/2008 (έως 30% του προϋπολογισμού)
Σημαντικές παρατηρήσεις
v                  Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising), οι κοινοπραξίες και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείας..
v                  Για το πρόγραμμα ισχύει ο κανόνας De minimis με όριο τις 100.000€.
v                  Οι επιλέξιμες δαπάνες ξεκινούν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης
v                  Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε 18 μήνες.
v                  Βασική προϋπόθεση αποτελεί η διατήρηση του υφιστάμενου προσωπικού και μέχρι ένα (1) έτος από την ολοκλήρωση του έργου
                                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου