Green Family το Ελληνικόν

Green Family το Ελληνικόν
Σε αυτήν την σχέση δεν υπάρχει χημεία.. μόνο φυσική

Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014

Αισιοδοξία για τις Ελληνικές επιχειρήσεις καταγράφεται στην ετήσια έρευνα της Randstad «HR & Workplace Trends Survey»

Από την :
Λήδα Σγουράκη 
Deputy Branch Manager, Professionals

Για 3η συνεχόμενη χρονιά η Randstad πραγματοποιεί στην Ελλάδα την ετήσια έρευνα «HR & Workplace Trends Survey». Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Δεκέμβρη του 2013 έως το Μάρτη του 2014, σε 382 υψηλόβαθμα στελέχη και στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού από όλη την Ελλάδα, μέσω αναλυτικών συνεντεύξεων ή σύντομης on line έρευνας. Η έκθεση διερευνά θέματα που σχετίζονται με την οικονομία, το παρελθόν και το μέλλον των προσλήψεων, τη βιωσιμότητα, τις τάσεις και την καινοτομία στο χώρο εργασίας, τις αμοιβές και τις παροχές, κλπ. Τα συμπεράσματα της έκθεσης παρουσιάζουν για μια ακόμη χρονιά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού παρέχουν σημαντικές πληροφορίες ως προς τις τάσεις και τις εξελίξεις που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Πρόκειται για μια έρευνα αμοιβών και παροχών και προκειμένου να αντικατοπτρίσουμε τις γενικότερες τάσεις της ελληνικής πραγματικότητας, το δείγμα της έρευνας απαρτίστηκε από υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών από διάφορους κλάδους όπως φαρμακευτικές εταιρείες. Εμπορικές επιχειρήσεις, εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κλπ.. Η πλειοψηφία των στελεχών αυτών απασχολείται στο τμήμα του Ανθρώπινου Δυναμικού της εκάστοτε εταιρείας.
Μέσα από την ανασκόπηση του 2013, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων υπογραμμίζει την προσθήκη νέων καθηκόντων σε ήδη υπάρχουσες θέσεις εργασίας. Σχετικά με τις προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν διαβλέπουμε αρχικά την τάση οι επιχειρήσεις να στρέφονται στην  πρόσληψη μόνιμου προσωπικού (73%), έναντι  προσωρινών εργαζομένων (52%). Το προσωρινό προσωπικό απασχολήθηκε κυρίως σε θέσεις Οικονομικές (33%) και Marketing (24%), ενώ το μόνιμο προσωπικό προσλήφθηκε επίσης σε Οικονομικά τμήματα (39%), καθώς  και  σε τμήματα  Πωλήσεων (52%), Παραγωγής (22%) και IT /Τεχνολογίας (32%). Συγκρίνοντας τα παραπάνω ποσοστά με αυτά των απολύσεων στα αντίστοιχα τμήματα (Πωλήσεων 25%, Παραγωγής 15% και Οικονομικών 14%) είναι σημαντικό να σταθούμε στο γεγονός ότι στο δείγμα μας οι προσλήψεις πέρυσι δείχνουν να ξεπερνούν τις απολύσεις σε όλα τα τμήματα μιας εταιρείας. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σχεδόν οι μισές από τις ερωτηθείσες επιχειρήσεις (46%), δήλωσαν ότι δεν προχώρησαν σε απολύσεις μέσα στο 2013.
Όσον αφορά τώρα τις προκλήσεις που επιφυλάσσει το μέλλον, διακρίνουμε τρεις ως τις σημαντικότερες, οι οποίες αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για τις εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα: την αύξηση της απόδοσης και της παραγωγικότητας, τη δημιουργία ενός καλού περιβάλλοντος εργασίας και την διατήρηση των κορυφαίων ταλέντων. 
Όσον αφορά την παραγωγικότητα, το 57% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων αποτελεί την κύρια πρόκληση. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η ικανότητα  προσαρμογής των στελεχών στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Αίσθηση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες χαρακτήρισαν την ικανότητα των στελεχών και των εργαζομένων τους να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες με ένα μέσο όρο 6,9 στα 10. Μελετώντας τα δεδομένα αυτά δεν μπορούμε παρά να συνδέσουμε τα παραπάνω με μια εξίσου σημαντική πρόκληση. Αυτή τη στιγμή στην πλειοψηφία των εταιρειών εργάζονται έως και τρεις διαφορετικές γενιές. H στρατηγική παρακίνησης της κάθε γενιάς, όπως επιβεβαιώνουν και τα πορίσματα της έρευνας, είναι εντελώς διαφορετική. Η νεότερη ομάδα, η γενιά Υ παρακινείται από την δυνατότητα ανάπτυξης σταδιοδρομίας και τις ευκαιρίες μιας διεθνούς επαγγελματικής πορείας. Για τη γενιά εργαζομένων Χ, που αποτελεί την ενδιάμεση γενιά, κίνητρα είναι η εξέλιξη της σταδιοδρομίας και οι υψηλότερες αμοιβές, ενώ για τη μεγαλύτερη ηλικιακά κατηγορία, τους baby boomers, κίνητρα αποτελούν η αίσθηση ασφάλειας και  τα  πιο ευέλικτα ωράρια εργασίας.
Μελετώντας τέλος τα ευρήματα της έρευνας που σχετίζονται με οικονομικές επιπτώσεις, αλλά και προοπτικές, θα λέγαμε ότι η εντύπωση που αποτυπώνεται είναι αυτή της συγκρατημένης αισιοδοξίας. Παρόλο που μέχρι σήμερα το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα είχε κατά κύριο λόγο αρνητικές επιπτώσεις στις εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα, αρκετές εταιρείες αναφέρουν ότι ακριβώς εξαιτίας αυτής της κατάστασης ήταν σε θέση να διαπραγματευτούν καλύτερους όρους τόσο με τους υφιστάμενους, όσο και με νέους συνεργάτες τους, να ενθαρρύνουν τους εργαζομένους τους να σκέφτονται διαφορετικά ή και να δημιουργήσουν νέες συνεργασίες. Όσον αφορά τους μισθούς, σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν ότι οι μισθοί στην εταιρεία τους έχουν παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, σε σύγκριση με τους μισθούς που προσφέρει ο ανταγωνισμός τους, πάνω από το ήμισυ των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι είναι περίπου αντίστοιχοι.
Σε ό,τι αφορά στο γενικότερο πλαίσιο της Ελληνικής οικονομίας, το ένα τρίτο των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η μεταβαλλόμενη οικονομική κατάσταση επηρεάζει ήδη θετικά τη χώρα. Συγκεκριμένα, το ήμισυ του συνόλου των ερωτηθέντων, προβλέπουν ανάπτυξη για τις εταιρείες τους μέσα στο 2014, το 36% αναμένει σταθερότητα, ενώ ελάχιστοι οργανισμοί δήλωσαν ότι αναμένουν ύφεση κατά το προσεχές έτος. Σε αντίθεση λοιπόν με τα συμπεράσματα αντίστοιχων ερευνών τα τελευταία τρία χρόνια, φαίνεται ότι η αισιοδοξία αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό των προβλέψεων για την Ελληνική οικονομία στο άμεσο μέλλον. 
Αμανιός Εμμ. Αντώνιος
Σύμβουλος Επιχειρήσεων AntAma Marketing Activities

Καθηγητής Μάρκετινγκ ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου