Green Family το Ελληνικόν

Green Family το Ελληνικόν
Σε αυτήν την σχέση δεν υπάρχει χημεία.. μόνο φυσική

Τετάρτη 8 Απριλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΕΕ : Το Υπουργείο Παιδείας υποβαθμίζει τις οικονομικές επιστήμες

Συνάντηση, και μάλιστα άμεσα, με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ζητά ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, με αφορμή το γεγονός ότι το μάθημα "Αρχές Οικονομικής Επιστήμης" καταργήθηκε από υποχρεωτικό για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Με επιστολή του, επισημαίνει τη διαρκή περικοπή και υποβάθμιση των μαθημάτων με οικονομικό προσανατολισμό, τονίζοντας ότι αυτή η επιλογή δε συνάδει με τις ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων, σε μια περίοδο, μάλιστα, όπου η οικονομία λειτουργεί σε παγκοσμιοποιημένους ρυθμούς και η χώρα βιώνει πολυετή κρίση.
Αναλυτικά, διαβάστε την επιστολή παρακάτω:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθήνα, 8 Απριλίου 2015 Αρ. πρωτ. Φ/1/2740
Προς: Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Αριστείδη Μπαλτά
Κοινοποίηση: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Αναστάσιο Κουράκη
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα θέλουμε να σας εκθέσουμε ένα σοβαρότατο πρόβλημα που έχει ανακύψει σχετικά με το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016. Το παραπάνω ζήτημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και χρήζει της προσοχής όλων μας, καθώς με βάση το Δελτίο τύπου της 6ης Απριλίου 2015 του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, πληροφορούμαστε ότι μεταξύ των προθέσεων του Υπουργείου είναι η συνεχόμενη περικοπή των μαθημάτων με οικονομικό προσανατολισμό. Πιο συγκεκριμένα, με το νέο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» υποβαθμίζεται, καθώς δε δημιουργείται μία ανεξάρτητη κατεύθυνση για σχολές οικονομικών κοινωνικών και πολιτικών επιστημών όπως αναμενόταν, αλλά δημιουργείται μία ομάδα προσανατολισμού με τίτλο «Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής» όπου έχει ως βασικά μαθήματα εξέτασης τα εξής τρία:
1. Έκθεση, 2. Μαθηματικά, 3. ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) Και έπονται ως μαθήματα επιλογής με βάση τον προσανατολισμό σπουδών που επιθυμεί ο μαθητής τα εξής: 4. ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας) > Οικονομικές - Πληροφορικής 5. Βιολογία Γενικής Παιδείας > Επιστήμες Υγείας 6. Ιστορία Γενικής Παιδείας > Επιστήμες Εκπαίδευσης Συνεπώς, οι «Αρχές Οικονομίας» υποβαθμίζεται σε μάθημα επιλογής μόνο για τους μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν σπουδές οικονομίας ή πληροφορικής.
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, με την αδιατάρακτη διακίνηση αγαθών, προϊόντων και υπηρεσιών, με ένα σύγχρονο σύστημα εξαγωγών, με τις διαρκώς εξελισσόμενες οικονομίες και συνεχόμενη εξέλιξη των προτύπων παραγωγής, πιστεύω ότι το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» θα έπρεπε να ενισχυθεί και όχι να υποβαθμιστεί, δεδομένου ότι παρέχει στους μαθητές όλα τα απαραίτητα εφόδια για να αντιληφθούν και να κατανοήσουν την ‘νέα οικονομική πραγματικότητα’ και όπως αυτή διαμορφώνεται συνεχώς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στη σημερινή οικονομική συγκυρία, η Παιδεία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην αναμόρφωση των οικονομικών και κοινωνικών δομών και στην δημιουργία κοινωνικών υποκειμένων που θα μπορέσουν να προσαρμοστούν και να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Η σταδιακή
υποβάθμιση του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» θα ευνοήσει την δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο θα περιφρονεί τομείς εκπαίδευσης που συνδέονται με την κριτική αντίληψη. Ως εκ τούτου, υπονομεύουν την προετοιμασία αυριανών πολιτών με ανθρωπιστικές και δημοκρατικές ευαισθησίες, οι οποίοι θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν και να είναι χρήσιμοι στο νέο διεθνές περιβάλλον όπου ο ρόλος της οικονομίας έχει αναδειχτεί σε κυρίαρχο, ασκώντας σημαντική επιρροή στον τρόπο λειτουργίας των κρατών, των θεσμών, των κοινωνιών. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως θεσμός που στοχεύει στην ανάπτυξη και την προώθηση σύγχρονων οικονομικών πολιτικών καλεί σε δημόσιο διάλογο την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να συζητηθεί ένα τόσο καίριο ζήτημα που αφορά πρωτίστως τους μαθητές αλλά και τον παραγωγικό ιστό της χώρας στο σύνολό της.
Σας ευχαριστώ θερμά Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου